1. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẠI
Cơ sở hạ tầng của công ty gồm có:
 Văn phòng làm việc: 100 m2
 03 nhà kho: 200 m2/kho
 Nhà ở của công nhân
 Nhà vệ sinh và nước sạch
Ngoài ra công ty còn ký hợp đồng với các đơn vị cho thuê kho để có kho chứa và bảo quản hàng khi cần thiết.
Phương tiện vận tải: Hiện tại công ty có 05 xe tải phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên thuê xe của các doanh nghiệp vận tại địa phương để vận chuyển hàng.
2. AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
Khi thiết kế tổng mặt bằng, các nhà và các công trình đều tuân thủ theo tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, yêu cầu thiết kế TCVN 26622-1995.
Trên tổng mặt bằng đã bố trí các ngôi nhà, công trình đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy. Giữa các ngôi nhà trồng cây xanh để góp phần chống sự lan tràn của bụi, tiếng ồn,…. Khi thiết kế tổng mặt bằng đã giải quyết một cách tổng hợp các vấn đề an toàn, vệ sinh, phòng cháy, dây chuyền công nghệ.
Biện pháp chống cháy của Công ty là sử dụng nước để chữa cháy. Do đó, trong và ngoài văn phòng làm việc và kho bãi của Công ty đều được trang bị một bơm, đường ống, bể nước và phụ tùng chữa cháy.
Ngoài ra, trang bị đầy đủ các bình bọt chữa cháy
3. BIỆN PHÁP VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mức độ ô nhiễm do hoạt động sản xuất của công ty đều đảm bảo bằng hoặc dưới tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
Trong xưởng trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân như: quần áo, bảo hộ lao động, khẩu trang, hút bụi,…
Trong công ty có nội quy an toàn lao động, cán bộ, công nhân đều phải tuân thủ nội quy.